طرح های رِناپ

سلامت جامعه در سه رکن اساسی یعنی تشخیص، پیشگیری و درمان به عنوان محورهای اصلی حوزه سلامت شناخته می‌‎شوند. شرکت رناپ تمرکز خود را در دو مورد از این سه یعنی پیشگیری و درمان قرار داده است. رویکرد شرکت رِناپ استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در کشور برای تحقق اهداف خود و توسعه فناوری نوین رِناپ در منطقه است.

پیشگیری شامل توسعه و تولید انواع واکسن‌های انسانی است. در همین زمینه توسعه واکسن‌های ضروری دام و طیور هم میسر خواهد بود.

در حوزه درمان، بیماری‌های با شیوع بالا همچون بیماری‌های قلبی و عروقی، و ترمیم زخم در دستور کار قرار گرفته است.

از طرفی بیماریهایی نظیر سرطان و اختللات ژنتیکی که علاوه بر درد و رنج بار مالی بسیاری را بر دوش خانواده‌ها و به ویژه دولت‌ها می‌‌گذارند در هدف گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت مجموعه رِناپ لحاظ شده است.