فعالیت در آکادمی رناپ

متقاضی فعالیت در کدام بخش هستید؟

توضیح: اگر به بیش از یک گزینه علاقمند هستید در قسمت نکات تکمیلی (پایین صفحه) می‌توانید به آن به اختصار اشاره فرمایید.

اطلاعات شخصی

وضعیت تحصیلی

وضعیت شغلی

ارسال رزومه

جهت اطمینان از بررسی رزومه شما لطفا نکات زیر مد نظر قرار گیرد:

  • الف) رزومه حداکثر در دو صفحه باید شامل عکس، مشخصات شخصی (نشانی، شماره تماس، ایمیل)، مشخصات کامل تحصیلی (رشته، گرایش، سال فارغ التحصیلی، اساتید راهنما)، تجربه های کاری قبلی، محل و نوع فعالیت فعلی، فعالیت های پژوهشی و مقالات، و سایر مهارت های قابل ذکر باشد.
    • ب) در صورت امکان، اطلاعات یک تا سه معرف از اساتید و یا آشنایان (شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس، ایمیل و نشانی محل کار ایشان) در رزومه ذکر شده باشد.
Click or drag a file to this area to upload.

اطلاعات تکمیلی

نحوه آشنایی