تماس با ما

تهران، خیابان ایتالیا، بین خیابان وصال شیرازی و قدس، مرکز جامع سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی تهران، پلاک 41، طبقه پنجم، شرکت دانش بنیان رناپ