همراهی با رِناپ

 همراهی با رِناپ

پیشبرد اهداف هر سازمانی در گروی هم‌افزایی با نهاد‌های راهبردی و شرکای تجاری و علمی است. شرکت رِناپ از این قاعده مستثی نبوده و به منظور تسریع اهداف بلند‌پروازانه خود و نهادینه کردن باور توانستن در بین متخصصان، محققان و دانشجویان کشور به عنوان الگوی موفق تولیدی و پژوهشی در عرصه فناوری‌های نوین زیست‌پزشکی شرکایی را برگزیده است.
مجموعه رِناپ با استناد به پژوهش‌های کاربردی و استفاده از فناوری‌های نوین، با پشتیبانی و همت نیروهای متخصص و زیرساخت منحصر به فردی که در کشور فراهم کرده است گام‌های آغازین محکمی را برداشته است. از این رو از متخصصان، دانشمندان، علاقمندان و صاحبان سرمایه جهت همکاری و مشارکت در طرح‌های مختلف این مجموعه دعوت به عمل می‌آورد تا در کنار یکدیگر شاهد شکوفایی فناوری و سربلندی ایران عزیز باشیم.