فناوری کریسپر طی چند سال اخیر در حوزه ویرایش ژنی برای انجام انواع مطالعات ژنتیکی و مهمتر از آن جهت درمان انواعی از بیماریهای ژنتیکی انقلابی را ایجاد کرده است. این فناوری در امر پژوهش هم بسیار مهم است و آزمایشگاههای بسیاری در سراسر کشور در حال استفاده از این فناوری برای مقاصد پژوهشی خود هستند.

این فناوری در امر پژوهش هم بسیار مهم است و آزمایشگاههای بسیاری در سراسر کشور در حال استفاده از این فناوری برای مقاصد پژوهشی خود هستند. برای استفاده از این فناوری باید  آنزیم ویرایشگر باکتریایی Cas9 را به همراه مولکول راهنمای RNA (Guide RNA) به داخل سلولهای زنده بفرستیم تا این دو با هم ژنوم سلولی را اسکن کنند و پس از شناسایی دقیق ناحیه هدف برای ویرایش اقدام به برش DNA نمایند تا در نتیجه آن یا یک ژن تخریب شود و یا در مدالیته دیگری (که نیاز به یک نسخه دو رشته DNA هم دارد) یک بخش ژنی که توالی خاصی دارد به توالی دیگری تغییر داده شده و اصطلاحا ویرایش شود. در حال حاضر برای اینکار DNA کد کننده آنزیم Cas9 و Guide RNA را به داخل سلول می‌فرستند. به این ترتیب از روی نسخه DNA در نهایت آنزیم Cas9 ساخته می شود و پس از امتزاج با Guide RNA و ورود آن به هسته سلول سبب ویرایش ژنومی شود. مشکل این روش آنست که DNA یک مولکول پایدار و ماندگار است که می‌تواند به طور پیوسته سبب ساخت آنزیم ویرایشگر شود که مطلوب نیست. یکی از بهترین روشهای جایگزین سازه‌های از جنس DNA استفاده از مولکولهای mRNA رناپ برای تولید همان نوع آنزیم ویرایشگر Cas9 است. از آنجایی که رناپ یک مولکول نسبتا ناپایدار است پس از چندبار ترجمه از بین خواهد رفت. بدین ترتیب می توان اطمینان حاصل کرد که آنزیم ویرایشگر که به صورت بالقوه می‌تواند خطر آفرین باشد تنها به مدت کوتاهی در سلولها ماندگاری داشته باشد.

کریسپرناپ در واقع یک محصول ویرایش ژنومی با فناوری کریسپر است که در آن به جای استفاده از سازه های DNA برای تولید آنزیم ویرایشگر Cas9 از مولکولهای mRNA رناپ استفاده می شود. این محصول برای مصرف پژوهشی در حال حاضر به صورت تجاری در دنیا به پژوهشگران عرضه می شود و برای استفاده در ژن درمانی نیز در حال توسعه می‌باشد. شرکت درمان گستر رناپ به عنوان یکی از اولین محصولهای خود در حال تولید کریسپرناپ در ایران است. از آنجایی که این محصول صرفا مصرف پژوهشی دارد و لذا نیازمند اخذ مجوزهای سخت گیرانه از سازمانهایی چون غذا و دارو نمی باشد، انتظار می‌رود شرکت درمان‌گستر رناپ بتواند این محصول را در آینده‌ای نزدیک وارد بازار ایران کند.