ویدیو

بازتاب خبری تزریق اولین دوز از واکسن کرناپسین
و شروع فاز یک کارآزمایی بالینی در مهدی کلینیک

سخنرانی مدیر عامل شرکت رناپ
در دیدار کارآفرینان و تولید کنندگان با رهبر انقلاب

بازتاب خبری سمپوزیوم

گفتگوهای خبری

دوربین صدا و سیما در شرکت رناپ