شرکت درمان گستر رناپ به همت جمعی از محققان توانمند و معتقد و با هدف اجرای طرحهای فناورانه مهم و راهبردی برای کشورعزیزمان ایران تاسیس شده است. بدون تردید سرمایه‌گذاری، پشتیبانی و تسهیلگری بخشهای خصوصی و دولتی و حمایتهای خیرین حوزه سلامت سبب تسریع در تحقق اهداف عالیه این شرکت نوپا خواهد شد. بدین وسیله شرکت درمان گستر رناپ (سهامی خاص) آمادگی خود مبنی بر گفتگو در زمینه موارد حمایتی فوق الذکر را اعلام می‌دارد.

همچنین مبرهن است که رشد و شکوفایی این عرصه بدون کمک و همراهی محققان و علاقمندان این حوزه از علم و فناوری میسر نخواهد بود. به این ترتیب از پژوهشگران و علاقمندان به حوزه فعالیت شرکت درمان گستر رناپ در تمامی زمینه‌های کاری مرتبط با این شرکت و مطابق با اولویتهای عنوان شده دعوت می‌شود تا سابقه فعالیتها و درخواست همکاری خود را برای ما ارسال فرمایند.

به امید شکوفایی بیش از پیش ایران اسلامی عزیز