رِژِناپ

رِژِناپ

سلول‌های پرتوان القائی (iPS Cells) در پزشکی بازساختی اهمیت فوق العاده‌ای دارند. این مساله از آن رو است که امید است با استفاده از این سلول‌ها بتوان انواع سلول‌ها و بافت‌های تخصصی بدن یک فرد را تولید نموده و برای کمک به انواعی از بیماری‌های همان فرد استفاده کرد. در حال حاضر برای تولید سلول‌های بنیادی از سلول‌های فیبروبلاست پوست استفاده می‌کنند و سپس با استفاده از وکتورهای ویروسی در نهایت یک نسخه  DNA از فاکتورهای خاصی را وارد ژنوم این سلول‌ها می‌کنند تا در نتیجه بیان آنها به صورت تدریجی سلول‌های فیبروبلاست یک فرد بالغ به سلول‌های پرتوان القائی تبدیل می‌شوند که قابلیت استفاده در پزشکی بازساختی را خواهند داشت. نکته قابل توجه در این باره که منجر به محدودیت استفاده از این فناوری شده است استفاده از نسخه DNA  است که داخل سلول می‌تواند به طور بالقوه سبب بهم ریختگی آرایش ژن‌ها شده و به طبع آن همیشه این احتمال وجود دارد که یک پروتوانکوژن را فعال کرده یا یک ژن سرکوبگر سرطان را غیر فعال کند، به این ترتیب استفاده از وکتورهای ویروسی به روش ذکر شده می‌تواند مخاطرات بالقوه بسیاری داشته باشد؛ این مساله اگر چه در مراحل تحقیقاتی ممکن است مشکل خاصی را ایجاد نکند ولی از آنجایی که هدف نهایی تحقیقات استفاده از نتایج و محصولات در درمان است، گروه‌های تحقیقاتی بسیاری به دنبال روش‌های ایمن هستند. شاید بتوان گفت یکی از بهترینِ این روش‌ها تولید سلول‌های بنیادی القائی با استفاده از mRNA باشد، قطعات mRNA کد کننده فاکتورهای لازم برای تبدیل سلول‌های فیبروبلاست به سلول‌های پرتوان القایی. نمونه‌های اینچنینی در حال حاضر به صورت تجاری با قیمت بسیار بالایی در دنیا عرضه می‌شود. شرکت درمان گستر رِناپ این افتخار را دارد که در حال حاضر بخش عمده‌سازه‌های تولید کننده mRNA فاکتورهای مذکور را با نام تجاری رِژِناپ در قالب کیت‌ سازنده سلول‌های پرتوان القائی است. رِژِناپ محصولی است که در حال حاضر برای مصارف پژوهشی برای حوزه پزشکی بازساختی استفاده می‌شود اما با ارزیابی‌های دقیق و ورود به کارآزمایی‌های بالینی امکان استفاده در حوزه بالین و درمان را دارد.