سرطان

سرطان از مهمترین نگرانی‌های حوزه سلامت در تمام جوامع است که سالانه افراد بسیاری را به کام مرگ می‌کشاند و هزینه‌هایی بسیاری را بر مبتلایان و متصدیان امر سلامت تحمیل می‌کند. روش‌هایی درمانی رایج عمدتاً مبتنی بر شیمی‌درمانی یا پرتو درمانی هستند. هدف اولیه در چنین روش‌هایی، کاهش سرعت تکثیر سلول‌های سرطانی است که در جلوگیری از پیشرفت سرطان موثرند اما به دلیل آنکه کاملاً اختصاصی عمل نمی‌کنند مهمترین مشکل اثرات جانبی مخرب بر فیزیولوژی طبیعی سلول‌هاست بویژه سلول‌هایی که به طور طبیعی در حال تکثیر مداوم هستند، از طرفی سیستم ایمنی بدن هم به شدت دچار نقص عملکردی می‌شود.