درمان

مدت‌ها رویکرد پزشکان و دارو‌سازان استفاده از دانش شیمی و داروهای شیمیایی و سنتزی بود، از این رو کمتر دارویی را می‌توان یافت که منجر به درمان قطعی شود عمده داروها یا سبب تسکین درد و التهاب می‌شوند یا روند پیشرفت و توسعه بیماری را کند یا به تاخیر می‌اندازند. این درحالی است که امروزه با پیشرفت دانش‌زیست‌فناوری در حوزه درمان انواع بیماری‌ها از بیماری‌های قلبی و عروقی و دیابت تا درمان سرطان و حتی نقایص ژنتیکی قابل درمان هستند. نکته قابل ملاحظه در حیطه درمان دسترسی به روش‌های درمانی و داروهایی است که بیشترین کارآیی، کمترین اثرات جانبی و مناسب‌ترین بها را داشته باشند. ما در رناپ به همت دانشمندان و نخبگان کشور چنین رویکردی را جهت پیشبرد اهداف بالینی و درمان پیش گرفته‌ایم.