انسانی

انتشار بسیار سریع و عالم‌گیری ویروس کرونا تمام دنیا را در شوک عجیبی فرو برد. این پدیده به تنهایی ضرورت زیرساخت لازم برای پاسخ سریع به نیاز جوامع به واکسیناسیون همگانی را به عنوان مهمترین راه ریشه‌کنی و غلبه بر این معضل گوشزد کرد.

مجموعه رناپ مفتخر است اعلام کند این شرکت با بهره‌گیری از محققان و دانش‌آموختگان داخل و خارج از کشور طی چندین سال گذشته توانایی توسعه و تولید انواع واکسن‌های پیشگیرانه انسانی را کسب کرده است که واکسن کرونا تنها اولین مورد از آن است که به فضل پروردگار با اخذ مجوزهای لازم در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. با توجه به زیرساخت یکسان و قابل توسعه فناوری رناپ در تولید انواع واکسن‌ها مجموعه رناپ توسعه انواع واکسن‌های انسانی نظیر آنفلوانزای فصلی، تب کریمه کنگو، CMV، HIV، RSV و …. را دردستور کار خود دارد. از طرفی اهمیت نگهداری و مراقبت از دام و طیور و آبزیان به عنوان منبع پروتئینی جوامع، تولید واکسن‌های مربوطه با فناوری رناپ را باتوجه به عملکرد و بازدهی توجیح می‌کند که به حسب نیاز می‌توان به آن پرداخت.