انتقال دانش و تجربه

آموزش نیروی انسانی اگرچه رسالت ما در رناپ نیست منتها یکی از اهداف اصلی ما در رِناپ است اما نه در مدل مرسوم و دانشگاهی آن. ما در رِناپ جهت ارتقاء علمی پژوهشگران و دانشجویان فعال در شرکت به صورت ادواری و طبق برنامه از پیش تعیین شده کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و وبینارهای آموزشی ترتیب داده‌ایم همینطور جلسات گفتگوی هفتگی و ارائه گزارش‌ها به صورت حضوری یا در بستر اینترنت برگزار می‌شود. طبق نظر مدیران و در راستای اشاعه و توسعه دانش با حفظ محرمانگی و رعایت مالکیت حقوقی و معنوی شرکا، شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌ها و جلسات برای علاقمندان طبق تمهیداتی که پیش‌بینی شده است آزاد است. همچنین این امکان فراهم شده است تا علاقمندان بتوانند از برنامه‌های ضبط شده استفاده کنند و نیز درخواست خود مبنی بر حضور و ارائه در وبینارها و کارگاه‌ها را ارسال نمایند.