بستر و زیرساخت رناپی

دانش، حاصل دسته بندی داده‌ها و نتیجه‌گیری از اطلاعات است تا با آن بتوان کاری را انجام داد، ما در رناپ سوار بر دوش بزرگان علم شدیم تا بتوانیم در این مسیر گام برداریم. زیرساخت ما در رناپ دانش فنی و پشتکار تیم علمی و فنی همکارانمان در بستری ایمن و صمیمانه است تا جسورانه بتوانیم ایده‌ها و نظریات خود را بیازماییم. از مولکول‌های رِناپ می‌توان برای تولید تقریباً هر پروتئینی درون سلول‌های بدن استفاده کرد که این موضوع پتانسیل بالای آن‌ها را برجسته می‌سازد؛ به‌عنوان‌مثال، اگر نقص ژنتیکی در یک ژن وجود داشته باشد که به بیماری خاصی منجر می‌شود، می‌توان رِناپ رمزگردان پروتئین آن ژن را به داخل سلول‌ها فرستاد تا نقص ژنتیکی برطرف شود. انواع هورمون‌ها را می‌توان با استفاده از این فناوری در داخل بدن تولید کرد. همچنین می‌توان توالی رمزگردان آنتی‌ژن‌های مرتبط با پاتوژن‌ها یا نئوآنتی‌ژن‌هایی که در نتیجه جهش‌زایی ژنتیکی در ژنوم سلول‌های سرطانی ایجاد می‌شوند را با استفاده از فناوری رِناپ به سلول‌های عرضه‌کننده آنتی‌ژن در سیستم ایمنی انتقال داد تا نقش واکسن را ایفا کنند.