ایمنی درمانی

ایمنی درمانی

تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال مورد استفاده در ایمونوتراپی یکی از کاربردهای جذاب فناوری رِناپ است. در صورت ورود mRNA کد کننده دو زنجیره سبک و سنگین آنتی‌بادی‌های مونوکلونال یا حتی آنتی‌بادی‌های مهندسی ژنتیک شده تک زنجیره علیه هر نوع آنتی‌ژن دلخواه با یکبار تزریق، بر خلاف آنتی‌بادی‌های پروتئینی که نیازمند تزریق مکرر هستند، می‌توان برای مدت چند هفته آنتی‌بادی مورد نیاز فرد بیمار را تأمین کرد. همچنین تومورهای سرطانی اصطلاحا سرد که به دلیل شرایط درون توموری از طُرق مختلف مانع از فعال شدن سیستم ایمنی بدن شده‌اند را می‌توان با تزریق مستقیم mRNA سایتوکاین‌های فعال کننده ایمنی در داخل بافت توموری به حالت اصطلاحا گرم تبدیل کرد تا سیستم ایمنی بدن بیمار خود به پاکسازی بافت‌های توموری بپردازد.