محصولات رِناپ

شرکت رِناپ دورنمای بلندی در مسیر شکوفایی و پیشرفت در حوزه پزشکی مبتنی‌بر اسیدهای نوکلئیک بویژه mRNA (رِناپ) دارد. این هدف‌گذاری، طیف متنوع و گسترده‌ای از فعالیت‌ها در حوزه‌های بالینی (شامل پیشگیری و درمان)، تحقیقات، تولید مواد اولیه و حتی ابزار و دستگاه‌های مورد نیاز در تولید و رهایش رِناپ در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی در بر می‌گیرد. ارائه انواع خدمات اعم از آموزش و مشاوره و خدمات آزمایشگاهی خود گویای تلاش مجموعه برای هم‌افزایی هر چه بیشتر با بزرگان و تازه‌واردان این عرصه است. پر واضح است همچون سایر فعالیت‌های پژوهشی و تولید برخی از اهداف مجموعه محقق گردیده یا در حال تحقق است و برخی دیگر در انتظار فراغت، توسعه تیم فنی و جذب سرمایه است.

محصولات