فرصت‌های شغلی

مزایای کار در رِناپ

علاوه بر فرصت ایجاد شده برای پیشبرد اهداف علمی مجموعه در راستای دانش رمبتنی بر رِناپ و توسعه شیوه‌های درمانی نوین، مزایای دیگر کار در رِناپ عبارت است از:

        پوشش بیمه‌ تکمیلی

        انعطاف‌پذیری و شناور بودن زمان کاری

 

        تحصیل همراه با کار

مکاتبات-بازرگانی-خارجی