فراتر از رِناپ

 

شرکت‌ها و مجموعه‌ها ورای از فعالیت‌های سازمانی بر جامعه خود اثر گذار هستند. زمانی این تاثیر در راستای فعالیت‌های شرکت است که در واقع جز وظایف شرکت است و حاصل رقابت با سایرین. اما سخن از تاثیرات فرهنگی و اجتماعی یک شرکت است. به زعم ما اگر بتوانیم مدلی موفق از کاری اصیل در فناوری‌های نوین در ایران ارائه دهیم ایجاد امید کرده‌ایم تا مسیر و بستر برای سایرین و تازه واردها فراهم باشد و رشد کنند.

باور داریم «هر کاری را می‌شود انجام داد به شرطی که متمرکز و عالمانه  انجام شود»

تربیت نیروی انسانی از دیگر تاثیراتی است که سازمان‌ها در جوامع از خود بر جای می‌گذارند. تربیت نیروهای امیدوار و توانمند و دانشمند منجر به افزایش سطح توقع از انجام کارهای مشابه در جامعه خواهد شد.

 

رفاقت و رقابت

شاید تاثیر گذار‌ترین رفتار یک سازمان در پیرامون خود را بتوان ایجاد فرهنگ رفاقت و رقابت  دانست. 

رفاقت با مشتریان و ذی‌نفعان

رقابت با بزرگان

جالب اینجاست که هردوی این‌ها در کنار یکدیگر سبب توسعه محصولات و امنیت زیست‌بوم خواهد شد که پیش‌از این از آن صحبت شد. 

ما در رِناپ به دنبال آن هستیم تا بهترین خود را بروز دهیم تا آن رقیبی باشیم که دیگران با تأسی از آن برای بهترین خود تلاش کنند تا شاهد شکوفایی و بسط زیست‌بوم باشیم. از طرفی رفاقت با رقبا و ذی‌نفعان سبب می‌شود تا شناخت بهتری از ضعف‌های خود داشته باشیم و در تلاش برای بهبود و برطرف کردن آن اقدام کنیم.