شرکای رِناپ

پیشبرد اهداف هر سازمانی در گروی هم‌افزایی با نهاد‌های راهبردی و شرکای تجاری و علمی است. شرکت رناپ از این قاعده مستثی نیست و به منظور تسریع اهداف بلند‌پروزانه خود و نهادینه کردن کردن باور توانستن در بین محققان و دانشجویان کشور به عنوان الگوی موفق پژوهشی و تولیدی در عرصه فناوری‌های نوین زیست‌پزشکی است. شرکای رناپ در سه رده شرکای راهبردی شامل نهادها و سازمان‌های دولتی حامی فعالیت‌های دانش‌بنیان شرکت، سازمان‌های و شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذار در شرکت رناپ و شرکای علمی نظیر دانشگاه‌ها و سایر شرکت‌های دانش‌بنیان.

close-up-glass-water-pen_1098-3598