سوالات متداول درباره مطالعات بالینی

سوالات متداول

قبل از ورود هر دارویی به بازار یک فرآیند طولانی از مطالعات و آزمایشات انجام می‌شود و تاییدیه‌های مختلفی باید گرفته شود. پس از انجام آزمایشات و بررسی‌های غیر بالینی و تایید بی‌خطری فرآورده توسط مراجع قانونی، فرآورده تحقیقاتی به مرحله‌ای می‌رسد که باید اثربخشی و ایمنی آن در انسان بررسی شود. به مطالعاتی که در این مرحله انجام می‌شود، مطالعات بالینی گفته می‌شود. در مطالعات بالینی افراد به گروه‌های مختلف تقسیم شده و فرآورده تحقیقاتی همراه با یک دارونما یا یک داروی تایید شده در این گروه‌ها استفاده می‌شود. سپس گروه‌های ذکر شده برای مدت مشخصی پایش خواهند شد و بر اساس نتایج به دست آمده میزان اثربخشی و بی‌خطری فرآورده مشخص خواهد شد.

مطالعات بالینی بر اساس پروتکل تأیید شده توسط سازمان غذا و دارو، دستورالعمل‌‌های تعیین‌شده، استانداردهای جهانی و پیش‌نیاز‌های موردنظر مراجع قانونی و تحت نظارت محقق انجام خواهد شد. همچنین بازرسی‌های منظم توسط نهادهای نظارتی از روند اجرای مطالعه صورت خواهد گرفت. طی این بازرسي‌ها سلامت شرکت‌کنندگان در مطالعه، کیفیت تجهیزات مراکز مطالعه، شرایط و نحوه نگهداری واکسن و انطباق تمامی اقدامات انجام شده با پروتکل مصوب مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، به این دلایل می‌توان به نتایج به دست آمده از این مطالعات اعتماد کرد.

 ثبت‌نام اولیه و پذیرش داوطلبان از طریق همین وبسایت و از طریق لینک …… انجام می‌شود. شایان ذکر است مراجعه حضوری پس از ثبت‌نام از طریق این سایت و تعیین وقت قبلی برای شما از طرف مجریان مطالعه انجام خواهد شد.

در طول مطالعه بالینی داوطلبان باید در محل انجام مطالعه طبق زمان‌بندی تعیین شده حضور پیدا کرده و ممکن است پس از تزریق واکسن نیاز به چند ساعت حضور در مرکز مطالعه و پایش توسط کادر درمان جهت کنترل عوارض احتمالی باشد. همچنین پس از تزریق واکسن در زمان‌های مشخص شده داوطلب مجدد در مرکز مطالعه حضور پیدا خواهد کرد و ارزیابی‌های لازم انجام خواهد شد. این موارد به صورت کامل در اولین جلسه حضوری با محققان مطالعه به شما توضیح داده خواهد شد. 

اگر علاقه مند به شرکت در این مطالعه هستید، قبل از اعلام رضایت برای حضور در مطالعه، خطرات احتمالی توسط محققان مطالعه به طور کامل برای شما توضیح داده خواهد شد. همچنین می توانید تمام سوالات خود را با مجری اصلی مطالعه مطرح کنید. لازم به ذکر است ثبت نام و شرکت در این مطالعه کاملا داوطلبانه است و هیچ گونه اجباری برای شرکت وجود ندارد.

مطالعات بالینی همیشه داوطلبانه هستند. شما می‌توانید هر زمانی بعد از ورود به مطالعه، با اطلاع به محققان مطالعه، از شرکت در ادامه مطالعه انصراف دهید.

مجریان مطالعه بالینی بر اساس قوانین موجود، موظف به حفظ اطلاعات شما به صورت محرمانه هستند. هیچ اطلاعاتی در مورد هویت یا سابقه پزشکی شما خارج از چارچوب قوانین در اختیار افراد قرار نخواهد گرفت. نتایج مطالعه بالینی ممکن است در جلسات یا در نشریات ارائه شود، اما در هیچ ارائه یا انتشار نتایجی، اطلاعات هویتی شما عنوان نخواهد شد. 

سوال شما