سلولهای بنیادی القائی (iPS Cells) در پزشکی بازساختی اهمیت فوق العاده ای دارند. این مساله از آنرو است که امید است با استفاده از این سلولهای پرتوان بتوان انواع سلولها و بافتهای تخصصی بدن یک فرد را تولید نموده و برای کمک به انواعی از بیماریهای همان فرد استفاده کرد.

در حال حاضر برای تولید سلولهای بنیادی از سلولهای فیبروبلاست پوست استفاده می کنند و سپس با استفاده از وکتورهای ویروسی در نهایت یک نسخه DNA از فاکتورهای خاصی را وارد ژنوم این سلولها  می کنند تا در نتیجه بیان آنها به صورت تدریجی سلولهای فیبروبلاست یک فرد بالغ به صورت سلولهای بنیادی القائی درآیند. این سلولها سپس قابلیت استفاده در پزشکی بازساختی را خواهند داشت. اما یک نکته محدود کننده بسیار مهم در این باره آن است که چون نسخه  DNA این فاکتورها در داخل سلول می تواند به طور بالقوه سبب بهم ریختن آرایش ژنهای سلول شود و این احتمال همیشه وجود دارد که یک پروتوانکوژن را فعال کرده و یا یک ژن سرکوبگر سرطان را غیر فعال سازد، به این ترتیب استفاده از وکتورهای ویروسی به روش فوق الذکر می تواند مخاطرات بسیاری داشته باشد. این مساله اگر چه در مراحل تحقیقاتی ممکن است مشکل خاصی را ایجاد نکند ولی از آنجایی که هدف غایی تحقیقات در این حوزه استفاده از اینگونه روشها برای استفاده‌های درمانی است، گروه های تحقیقاتی بسیاری به دنبال روشهای ایمن جایگزین هستند. شاید بتوان گفت یکی از بهترین این روشها تولید سلولهای بنیادی القائی با استفاده از mRNA رناپ، کد کننده فاکتورهای لازم برای تبدیل سلولهای فیبروبلاست به iPS Cells می باشد. این محصول در حال حاضر به صورت تجاری در دنیا عرضه می شود و قیمت یک کیت آن بین 14 تا 20 میلیون تومان برآورد می‌شود.

شرکت درمان گستر رناپ این افتخار را دارد که در حال حاضر بخش عمده سازه های تولید کننده mRNA فاکتورهای مذکور را تهیه کرده و در حال تولید آخرین سازه لازم برای تولید کیت رناپ پایه سازنده سلولهای بنیادی القائی است. این شرکت امیدوار است بتواند این محصول (رژناپ) را در آینده‌ای نزدیک روانه بازار ایران کند.. واضح است که در مرحله ابتدائی انتظار شرکت درمان گستر رناپ عرضه این محصول به صورت یک فرآورده صرفا پژوهشی است. اما در آینده این محصول می تواند کاملا برای استفاده در حوزه پزشکی بازساختی در زمینه درمان انواع بیماریها و اختلالات به کار آید.