شرکت درمان گستر رناپ متشکل از تعدادی از نخبگان و دانش‌آموختگان بهترین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور می‌باشد که مجموعه‌ای از تجربیات، توانمندیها و همچنین دستاوردهای علمی و تحقیقاتی خود را گرد آورده‌اند تا بتوانند فن‌آوری کاملا نوظهور استفاده از رناپ (mRNA) به عنوان دارو و واکسن را در ایران پایه‌گذاری کرده و توسعه دهند. فعالیتهای مقدماتی این گروه از زمستان سال 1396 به صورت طرح تحقیقاتی تولید رناپ گزارشگر سبز رنگ EGFP جهت توسعه این رده از داروها و پایش فرایند تولید آغاز شد و در ادامه داروی مبتنی بر رناپ جهت القاء رگزایی جهت کاهش عوارض ناشی از حمله قلبی با روش درمانی نوین (رناپ تولید کننده هورمون VEGF-A-165) تولید شد و مراحل اولیه آزمون در حیوانات آزمایشگاهی را با موفقیت سپری کرد. در پی این موفقیت گروه تحقیقاتی رناپ اقدام به تاسیس شرکت درمان گستر رناپ نمود تا بتواند در قالب یک مجموعه منسجم علمی – تحقیقاتی و تجاری با سرعت و دقت و کارآیی بالا نسبت به توسعه این فن‌آوری در ایران اقدام نماید. با حمایتهای معاونت علمی ریاست جمهوری و ستاد توسعه سلولهای بنیادی در حال حاضر این شرکت در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران استقرار یافته و مشغول فعالیت می‌باشد.