حمایت از رناپ

شرکت درمان گستر رِناپ به همت جمعی از محققان توانمند و معتقد با هدف اجرای طرح‌های فناورانه مهم و راهبردی برای کشور عزیزمان ایران تأسیس شده است. سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی و خیرین می‌توانند در حوزه مرود علاقه خود و رناپ مشارکت کرده و سبب تسهیل و تسریع اهداف جسورانه دانشمندان و محققان جوان کشور در زمینه تولید داروهای نسل جدید شوند. بدون تردید سرمایه‌گذاری، پشتیبانی و حمایت‌های خیرین حوزه سلامت و سایر نهادها در طی کردن مسیر و رفع موانع سیاست‌گذاری و قانونی سبب تسریع در تحقق اهداف عالیه شرکت رِناپ. بدین وسیله شرکت درمان گستر رناپ (سهامی خاص) آمادگی خود مبنی بر گفتگو در زمینه موارد حمایتی را اعلام می‌دارد.